Wynajem podestów

Najlepsza oferta na rynku

Aktualności

Bezpieczna praca na wysokościach - na co zwrócić uwagę?

Bezpieczna praca na wysokościach - na co zwrócić uwagę?

Wielu z naszych klientów to firmy i specjaliści o sporym doświadczeniu i wiedzy, którzy doskonale wiedzą w jaki sposób przeprowadzać pracę na wysokościach w sposób bezpieczny. Faktem jednak jest, iż wypadki co jakiś czas się zdarzają, dlatego też w niniejszym artykule chcielibyśmy przypomnieć, kilka istotnych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo prac prowadzonych na wysokościach.

 

1. Planowanie

Opracowanie planu przeprowadzenia prac przy wykorzystaniu zwyżki czy podestu ruchomego znacznie ułatwia przeprowadzenie wszystkich czynności. Co istotne planując sposób przeprowadzenia prac, bardzo często "wyłapane" zostają wszelkie ewentualne zagrożenia. Ważne, aby planowanie odbywało się w obecności operatora zwyżki oraz pozostałych osób, które będą brały udział podczas prac.

2. Wybierz odpowiednią zwyżkę lub podest ruchomy

Wydawałoby się oczywiste, jednak w praktyce bardzo często okazuje się, iż niektóre prace mogłyby być wykonane lepiej i co najważniejsze bezpieczniej jeżeli zdecydowalibyśmy się na wynajem zwyżki o nieco innych parametrach czy zasięgu. Aby dokonać dobrego wyboru maszyny należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, takich jak rodzaj gruntu, ciężar maszyny, wymiary, źródło zasilania czy warunki pogodowe (wiatr).

3. Kompetencje operatora

Sprawa niezwykle istotna. Nie dopuszczajmy do sytuacji, w której skomplikowane prace wykonywane są przez operatora o małym doświadczeniu lub niewystarczającej wiedzy. Pamiętajmy, prace przy wykorzystaniu podnośników koszowych jak i innych zwyżek, to ogromna odpowiedzialność. Operator obsługujący maszynę, odpowiada nie tylko za siebie ale również za zdrowie współpracujących z nim osób.

4. Poznaj maszynę

Czas to pieniądz, tak, zdajemy sobie z tego sprawę. Jednak życie i zdrowie są ważniejsze. Dlatego po wypożyczeniu zwyżki, zanim operator przystąpi do pracy, upewnijmy się, że miał on wystarczającą ilość czasu aby dokładnie zapoznać się z maszyną. Pośpiech nie jest dobrym kompanem pracy, zwłaszcza w tym przypadku.

5. Miej świadomość zagrożeń

Aby prace przeprowadzane były w sposób bezpieczny, dobrze jeżeli jedna osoba nadzoruje jej przebieg. Dzięki temu możliwa będzie bieżąca kontrola (oraz w razie potrzeby reakcja) wszystkich czynników mających wpływ na wykonywane przy pomocy zwyżki prace tj. cechy terenu, ewentualne nierówności, limity obciążeniowe płyt najazdowych czy prędkość wiatru. Osoba nadzorująca powinna również kontrolować czy operator posiada odpowiednią widoczność oraz czy osoby przebywające w pobliżu zwyżki są odpowiednio chronione przed ewentualnymi spadającymi przedmiotami.

Jeżeli prace odbywają się w miejscu gdzie pojawić mogą się osoby trzecie, należy również dobrze zabezpieczyć teren prac i kontrolować aby w pobliżu nie pojawiły się osoby niepowołane.

6. Plan działania w nagłych wypadkach

Zdarzają się, sytuacje awaryjne, takie jak choroba lub obrażenia osoby przebywającej na podnośniku czy awaria któregoś z urządzeń.  Należy mieć pewność, iż niezależnie od sytuacji, jesteśmy w stanie szybko reagować aby sprowadzić osoby pracujące na wysokości, na ziemię.

7. Kontrola sprzętu

Kontrola funkcjonowania wszystkich elementów zwyżki, jeszcze przed rozpoczęciem prac, jest bardzo ważna. Na tym etapie, operator jest w stanie wyłapać wszelkie, ukryte usterki, które mogą stanowić realne zagrożenie podczas wykonywania prac.