Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.DROSAM.EU

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.drosam.eu prowadzony jest przez Jacka Pelc prowadzącego działalność pod firmą Drosam Jacek Pelc, ul. Oleśnicka 12 e, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: PL871-100-54-73, REGON: 850269824, nr telefonu 531 98 98 98, 601 98 98 98, adres e-mail : sprzedaz@gmail.com
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową drosam.eu
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 4. Definicje :
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem drosam.eu
  2. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów
  3. Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami dot. ochrony danych osobowych
  4. Sprzedawca -Jacek Pelc prowadzący działalność pod firmą Drosam Jacek Pelc, ul. Oleśnicka 12 e 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: PL871-100-54-73, REGON: 850269824
  5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
  6. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień
  7. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu

 

 

2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać :
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  2. dostęp do sieci internet
  3. adres poczty email

 

 

3. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Klient w celu założenia  Konta Klienta  dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  1. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
  2. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
 6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
 7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  1. dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  2. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  3. informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  4. zamówienia produktu,
  5. zmiany swoich danych;
  6. zmiany swojego hasła;
  7. sprawdzenia swojego zamówienia.
 1. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
  1. wysłanie wiadomości e-mail na adres: drosam.sprzedaz@gmail.com;
  2. dzwoniąc pod nr 531 98 98 98, 601 98 98 98.
 2. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 8., tzn. dokona zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu
 3. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
 4. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

 

 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1.  Klient składa zamówienie w następujący sposób :
  1. wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  2. podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania,
  3. wybór formy płatności;
  4. zatwierdzenie zamówienia
 1. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia powinien podać:
  1. nazwę i ilość produktów
  2. imię i nazwisko odbiorcy
  3. dokładn adres dostawy
  4. numer telefonu kontaktowego
  5. adres e-mail zamawiającego
 2. Klient zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych

 

 

5. FORMA PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem:
  1. systemu płatności online;
  2. przelew;
  3. dokonania płatności za pobraniem.

 

 

6. CENY

 1. Ceny podane przy produktach na stronie www Sklepu internetowego podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu internetowego przed złożeniem zamowienia przez Klienta,wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy

 

 

7. DOSTAWA

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnej na stronie Sklepu internetowego, są to:
  1. Kurier
 1. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 2. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 

 

8. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 1.  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

 

9. POZOSTAŁE

 1. Regulaminy są dostępne pod adresem : drosam.eu.
 2. Klient ma możliwość odczytu,ściągnięcia treści regulaminów na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku.